Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Międzynarodowe warsztaty pod tytułem „Potencjał morskiej i przybrzeżnej turystyki w regionie Morza Bałtyckiego” w ramach projektu „Smart Blue Regions”, w których Pomorze reprezentował Mikołaj Czuba, Specjalista ds. realizacji strategii rozwoju Ziemi Puckiej. 

W czasie kolacji uczestnicy projektu z Polski Finlandii, Estonii oraz Łotwy mieli okazję swobodnie porozmawiać o potencjale turystycznym swoich regionów oraz najbardziej pożądanych wspólnych projektach. 19 czerwca rozpoczął się od wizyty studyjnej w centrum rehabilitacji i uzdrowisku Jaunkemeri gdzie rekonwalescenci z Europy i Azji regenerują siły dzięki lokalnej wodzie mineralnej, okładom z błota, powietrzu w otoczonym wodą i lasami ośrodku oraz specjalistycznej opiece medycznej. Warsztaty otworzył pan Gatis Silovs – Dyrektor Departamentu Polityki Sektorowej z Ministerstwa Gospodarki Łotwy. W czasie ich trwania dokonano podsumowania działań w ramach toczącego się projektu i realizowanej strategii rozwoju, podsumowano wizytę studyjną i omówiono przesłanki i warunki, które umożliwiają komercyjny sukces miejscowości uzdrowiskowych na przykładzie Jurmali.

W czasie prac w grupach omówiono przeszkody oraz wypracowano koncepcje realizacji wspólnych projektów w dziedzinie aktywnej turystyki, dziedzictwa kulturowego oraz portów i przystani morskich. Warsztaty zakończyły się podsumowaniem przez organizatorów reprezentujących w projekcie region Rygi.