Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Oferta skierowana jest do:

– absolwentów lub studentów po 2 drugim roku o profilu pedagogicznym (ale profil ten nie jest warunkiem koniecznym);

– osób w wieku do 29 lat;

– z dobrą znajomością języka niemieckiego.

Oferta stażu dotyczy okresu do jednego roku (krótsze terminy są możliwe po uzgodnieniu).

Zadaniem asystentów językowych będzie wsparcie dla nauczycieli języka polskiego jako języka obcego w niemieckich szkołach na terenie Meklemburgii Pomorza Przedniego, co sprawi, że zajęcia będą „żywe” i motywujące, rozbudzą entuzjazm do nauki języka, poznania życia i kultury polskiej.

Okres pracy to 15 godzin tygodniowo, przy czym nie będzie to samodzielne prowadzenie zajęć.

Wynagrodzenie miesięczne wynosi 800 EUR, z którego należy pokryć koszty zakwaterowania, pobytu. Koszty podróży leżą również po stronie stażysty.

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii Pomorza Przedniego pokryje koszty ubezpieczenia zdrowotnego przez okres trwania stażu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listów motywacyjnych wraz z życiorysem do dnia 16.08.2016r. na adres: m.morawska@pomorskie.eu; bwz@pomorskie.eu

Dalsze informacje:

Monika Morawska,

Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego,

Biuro Współpracy Zagranicznej,

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, Tel. 058 32 68 711, 502 757 348, m.morawska@pomorskie.eu