Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Na internetowej stronie „Euroactive”, która relacjonuje wydarzenia mające miejsce w instytucjach europejskich i monitoruje polityki UE, pojawił się artykuł dotyczący możliwej zmiany reżimu wydatkowania środków z programu Life przedstawiony w nieoficjalnym unijnym dokumencie. Dokument z informacją o cięciach środków z programu Life przeznaczonych na lokalne projekty ochrony środowiska wywołał zaniepokojenie dotychczasowych odbiorców funduszy. Dokument mówi o planowanych cięciach środków przeznaczonych na takie projekty jak ochrona lasów i torfowisk czy ochrony zagrożonego wyginięciem gatunku fok. Potencjalny nowy reżim wydatkowania funduszy programu Life może zagrozić innym projektom środowiskowym, zwłaszcza tym realizowanym na poziomie lokalnym takim jak rozwój bioróżnorodności lasu czy budowa ekologicznych korytarzy. Władze lokalne, centra akademickie oraz NGO są głównymi odbiorcami finansowego wsparcia dla tychże projektów.

Prawdopodobną przyczyną tak dużej zmiany w dotychczasowej polityce jest skoncentrowanie polityki środowiskowej na działaniach przeciwdziałających zmianom klimatu takim jak ograniczanie emisji CO2 czy wypracowywanie energooszczędnych rozwiązań. Możliwą przyczyną odmiennej polityki dystrybucji środków programu jest też nacisk na stosowanie innowacyjnych mechanizmów finansowych, w ramach których 70% procent środków programu Life zostałoby przekierowanych do instrumentów finansowych, natomiast 30% zostałoby alokowane na potrzeby zintegrowanych funduszy dla dużych projektów.

Zmiany te budzą zrozumiałe zaniepokojenie i zdezorientowanie, biorąc pod uwagę priorytety strategii „Europa 2020” i duży nacisk na ochronę bioróżnorodności (przygotowywane są działania mające na celu zapewnienie 100% poprawy stanu ochrony siedlisk i 50% poprawy stanu gatunków o znaczeniu wspólnotowym do 2020 r.). Przedstawiciele organizacji środowiskowych uważają, iż zamiast naprawiać to, co świetnie funkcjonuje, odpowiedzialna Dyrekcja Komisji Europejskiej powinna raczej budować dalsze działania na sukcesie efektywnych projektów zrealizowanych dotychczas przy współudziale lokalnych działaczy na rzecz środowiska.

Cały artykuł przeczytacie Państwo tutaj.