Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacji w imieniu Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Energii zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Zrównoważonej Energii 2015, który odbędzie w dniach od 15 do 19 czerwca. W tym czasie wręczone zostaną prestiżowe Europejskie Nagrody Zrównoważonej Energii. Z inicjatywy Komisji Europejskiej są one rok rocznie składane na ręce twórców najlepszych energetycznych projektów w Europie. O wygraną mogą rywalizować projekty, które przyczyniają się do realizacji strategii Europa 2020 w dziedzinie inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączaniu społecznemu. Konkurs otwarty jest dla podmiotów zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach:

podnoszenie świadomości (komunikacja),

programy edukacyjne (nauka),

budynki (mieszkalnictwo),

oszczędność energii (konsumpcja),

zrównoważona mobilność (podróże).

Termin aplikacji (przedłużony) mija z dniem 16 marca 2015 roku.

Więcej informacji znaleźć Państwo mogą na: www.eusew.eu.

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku