Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W tym roku Narodowe Centrum Kultury organizuje już trzeci nabór do Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Wydarzenie ma być ściśle powiązane z największym spotkaniem animatorów kultury w Polsce NieKongresem Animatorów Kultury.

Nabór trwa od 19 września do 7 października b.r. Podczas wydarzenia będzie można przedstawić swój projekt po uprzednim wypełnieniu formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie www.platformakultury.pl.

Dotychczasowe edycje Ogólnopolskiej Giełdy Projektów przy współpracy z Fundacją Orange i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej przyniosły publikację „Edukacja+Animacja”. W tym roku pierwsza publikacja projektów konkursowych nastąpi już 5-7 grudnia w Warszawie na NieKongresie Animatorów Kultury.

Trzeciego dnia NieKongresu (07.12.2013) zaprezentowanych zostanie dwadzieścia wybranych projektów:

NCK zaprasza chętnych do uczestnictwa.

Więcej informacji na stronie:

http://www.nck.pl/artykuly/101039-nabor-do-ogolnopolskiej-gieldy-projektow.html