Jesteś młodym lokalnym/regionalnym politykiem? Urodziłeś się po 1 stycznia 1982 r.? Posługujesz się językiem angielskim lub francuskim? Zgłoś się do programu Europejskiego Komitetu Regionów!

W tym roku Program YEP 2022 wniesie wkład w Europejski Rok Młodzieży i osnuty jest wokół trzech zagadnień: 1) Zbliżanie Europy do obywateli, 2) Budowanie odpornych społeczności, 3) Spójność jako podstawowa wartość.

Termin zgłaszania aplikacji: 8 kwietnia 2022 r.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:

  • nawiązanie kontaktów z innymi politykami z innych krajów UE,
  • wymiana najlepszymi praktykami za pośrednictwem YEPcommunity.eu,
  • poznanie możliwości, które UE oferuje obszarom lokalnym i regionalnym,
  • przemawianie w imieniu regionów i gmin w toku unijnego procesu legislacyjnego,
  • zwiększenie swojej widoczności w kręgach europejskich.

Program YEP 2022 będzie realizowany do wiosny 2023 r., działania zaplanowano na cały rok (szkic programu można znaleźć na stronie w linku poniżej). Następnie uczestnicy uzyskają status absolwenta i będą zapraszani na dalsze wybrane wydarzenia.