Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Decyzją Komitetu Monitorującego URBACT III otwarto nabór wniosków na utworzenie do 25 Sieci Transferu na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 10 stycznia 2018 r.

Sieci Transferu są jednym z trzech rodzajów sieci proponowanych w ramach programu URBACT III, obok Sieci Planowania Działań i Sieci Wdrażania.

Sieci Transferu skupione są na adaptacji i przeniesieniu wybranych Dobrych Praktyk między miastami UE. Sieci te będą prowadzone przez miasta, które uzyskały tytuł Dobrej Praktyki URBACT.

Sieci Transferu URBACT to narzędzie wymiany i uczenia się, które dedykowane jest miastom. Skorzystać z tych sieci mogą miasta:

Wszystkie 97 Dobre Praktyki URBACT opublikowane są na specjalnej stronie internetowej.

Otwarto również nabór na ekspertów URBACT http://urbact.eu/become-urbact-expert wspierających sieci przy projektowaniu i wdrażaniu międzynarodowych działań wymiany wiedzy.

Ostateczny termin złożenia zgłoszeń online: 10 stycznia 2018 r. – 15.00 CET