Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Osób Dorosłych (EAEA – European Association for the Education of Adults) jak co roku organizuje ceremonię rozdania „Grundtvig Award” mającą na celu wyróżnienie najlepszych oraz innowacyjnych projektów dotyczących edukacji osób dorosłych. Otwarto nabór na nominacje w kategorii „Zachować pamięć o I Wojnie Światowej – Edukacja Dorosłych dla pokoju i jedności Europy”.

EAEA poszukuje projektów w kategorii edukacja osób dorosłych dotyczących  tematyki I wojny Światowej. Nagroda jest powiązana z koordynowanym przez EAEA projektem „Pamięć dla przyszłości” skupiającym inicjatywy związane z pamięcią o I Wojnie Światowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej nagrody oraz projektu