Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zapraszamy studentów i absolwentów pomorskich uczelni oraz osób zamieszkujących na stałe na terenie województwa pomorskiego do udziału w naborze na stanowisko stażysty w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli.

 

Główne obowiązki:

·         Udział w konferencjach, seminariach, warsztatach, itp. oraz przygotowywanie notatek służbowych po zakończonym wydarzeniu;

·         Pisanie notatek prasowych oraz artykułów na stronę internetową;

·         Wsparcie zespołu w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych;

·         Pomoc przy planowaniu i w realizacji wizyt studyjnych, konferencji i innych wydarzeń, które organizuje lub współorganizuje Biuro;

·         Bieżące monitorowanie projektów legislacyjnych instytucji UE oraz zbieranie informacji nt. planowanych naborów wniosków w ramach programów sektorowych UE;

·         Wsparcie zespołu w prowadzeniu profilów w mediach społecznościowych oraz w aktualizacji treści zamieszczonych na stronie internetowej Stowarzyszenia.
 

Wymagane kwalifikacje:

·         Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów;

·         Bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie;

·         Ugruntowana wiedza na temat roli i funkcjonowania instytucji UE;

·         Kreatywność, sumienność, umiejętność szybkiej adaptacji do miejsca pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

 

Warunki stażu:

·         Początek stażu: 1 października 2019;

·         Czas trwania: 1 lub 2 miesiące;

·         Wynagrodzenie: 1000 EUR miesięcznie (brutto).

 

Jak aplikować:

Prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym w języku angielskim na adres:

praktyki@pomorskieregion.eu

 

Termin składania aplikacji: 31 sierpnia 2019 r.

Pierwszeństwo w ubieganiu się o staż mają osoby pochodzące z województwa pomorskiego lub mogące wykazać powiązania z regionem pomorskim.

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” zachowuje sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone telefonicznie lub na miejscu (w Brukseli).

Poprzedni nabór nie został rozstrzygnięty z uwagi na zmianę planów zawodowych zwycięzcy konkursu.