Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 
Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej ogłasza nabór na stanowisko pracy
Specjalista ds. komunikacji i administracji
(Communication and Office Manager)
w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli
oferta z dn. 16 czerwca 2017 r.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z politykami i programami UE
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (poziom referencyjny Rady Europy C2)
 • bardzo dobra znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie (poziom referencyjny Rady Europy C1)
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów, nastawienie na współpracę
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole i w międzynarodowym środowisku
 • chęć podejmowania wyzwań, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności
 • elastyczność i gotowość podjęcia pracy w Brukseli
Wymagania dodatkowe
 • preferowany min. roczny staż pracy
 • doświadczenie w administracji publicznej lub instytucjach unijnych
 • doświadczenie na stanowisku związanym z projektami bądź funduszami UE
Zakres stanowiska pracy
 • pozyskiwanie i przekazywanie do regionu m.in. informacji  dotyczących możliwości aplikowania o środki europejskie oraz udziału w projektach i działaniach z zakresu: kultura, turystyka, edukacja
 • pomoc i wspieranie jednostek z Pomorza m.in. w zakresie poszukiwań partnerów do projektów międzynarodowych, udziału w konferencjach, zaangażowania w procesy konsultacyjne
 • prowadzenie strony internetowej pomorskieregion.eu oraz profilów Stowarzyszenia w mediach społecznościowych
 • organizacja spotkań i wizyt studyjnych, w tym aranżacja wizyt i pobytu dla delegacji z Pomorza przyjeżdżających do  Brukseli
 • prowadzenie korespondencji
 • zarządzanie fakturami i umowami oraz współpraca z księgowym
 • zadania, w tym administracyjne, wynikające z codziennego funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli m.in. pisanie krótkich artykułów o działalności Biura czy politykach europejskich, odpowiedzi w trybie bieżącym na zapytania wpływające z regionu i inne
Warunku zatrudnienia
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga umowa na czas określony, kolejna z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 • wymiar czasu pracy: pełen etat
 • praca biurowa w godz. 9-18 z godzinną przerwą na lunch
 • praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy
 • przewidywany termin zatrudnienia – wrzesień 2017 r.
Wymagane dokumenty
 • CV w języku polskim
 • list motywacyjny w jęz. polskim i angielskim
 • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Dokumenty dodatkowe
 • kopie referencji
 • kopie dokumentów poświadczających znajomość języków obcych
 
Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres pomorskie@pomorskieregion.eu do dnia  2 lipca 2017 r.
Wybrane osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.
 
Dodatkowe informacje pod nr. tel. +48 58 333 42 91 lub +32 2 207 13 70