Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” ogłasza nabór na stanowisko pracy
Specjalista ds. projektów europejskich
w Biurze Miejscowym Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej
oferta z dn. 20.10.2016 r.

 

Opis stanowiska

Specjalista ds. projektów europejskich będzie odpowiedzialny za realizację zadań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektu „Let’s communicate!” (projekt programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020). Zadania obejmować będą m.in. opracowywanie i rozpowszechnianie informacji związanych z realizacją idei Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, opracowanie pakietów narzędzi na rzecz efektywnej komunikacji w ramach współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego, przygotowywanie materiałów i publikacji oraz promocję działań projektu we współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu, organizację spotkań oraz udział w wydarzeniach dot. Strategii UE dla Regionu Morza, bezpośrednią komunikację i współpracę z interesariuszami i grupami docelowymi działań projektowych, raportowanie i rozliczanie projektu.

 

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe

Warunki zatrudnienia

Wymagane dokumenty

Dokumenty dodatkowe

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres spue@pomorskieregion.eu do dnia  27 października 2016 r. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. +48 58 32 68 709 / 714