Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” ogłasza nabór na stanowisko pracy
Specjalista ds. projektów europejskich
w Biurze Miejscowym Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej
oferta z dn.05.07.2016 r.

 

Opis stanowiska

Specjalista ds. projektów europejskich będzie odpowiedzialny za  realizację zadań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektu Smart Blue Regions (projekt programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020). Zadania obejmować będą m.in. opracowywanie analiz, przygotowanie materiałów i publikacji oraz promocję działań projektu we współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu, organizację spotkań oraz udział w wydarzeniach dot. niebieskiego wzrostu i inteligentnych specjalizacji, raportowanie i rozliczanie projektu.

 

Wymagania niezbędne

Wymagania dodatkowe

Warunki zatrudnienia

Wymagane dokumenty

Dokumenty dodatkowe

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres spue@pomorskieregion.eu do dnia  15 lipca 2016 r. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. +48 58 32 68 709 / 714