Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Opis stanowiska

Specjalista ds. projektów europejskich będzie odpowiedzialny za realizację zadań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” w ramach projektu „Let’s communicate!” (projekt programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020). Zadania obejmować będą m.in. opracowywanie i rozpowszechnianie informacji związanych z realizacją idei Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego, opracowanie pakietów narzędzi na rzecz efektywnej komunikacji w ramach współpracy w Regionie Morza Bałtyckiego, przygotowywanie materiałów i publikacji oraz promocję działań projektu we współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi w realizację projektu, organizację spotkań oraz udział w wydarzeniach dot. Strategii UE dla Regionu Morza, bezpośrednią komunikację i współpracę z interesariuszami i grupami docelowymi działań projektowych, raportowanie i rozliczanie projektu.

Wymagania niezbędne

Mile widziane

Warunki zatrudnienia

Wymagane dokumenty

Dokumenty dodatkowe

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres spue@pomorskieregion.eu do dnia 8 grudnia 2017 r. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. +48 58 32 68 709 / 714

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” z siedzibą w Gdańsku przy ul.Okopowej 21/27. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.