Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” ogłasza nabór na stanowisko pracy
Specjalista ds. Unii Europejskiej
w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli
oferta z dn. 28 stycznia 2016 r.

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe
 • doskonała znajomość zagadnień związanych z politykami i programami UE, a w szczególności dot. polityki regionalnej i ochrony środowiska
 • doświadczenie na stanowisku związanym z projektami  bądź funduszami UE
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (poziom referencyjny Rady Europy C1)
 • umiejętność prawidłowego formułowania tekstów i pism (zarówno w języku polskim jak i angielskim)
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • umiejętność prowadzenia spotkań i prezentacji
 • umiejętność rozwiązywania problemów, nastawienie na współpracę
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole i w międzynarodowym środowisku
 • chęć podejmowania wyzwań, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności
 • elastyczność i gotowość podjęcia pracy w Brukseli

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka francuskiego
 • preferowany min. dwuletni staż pracy
 • doświadczenie w administracji publicznej lub instytucjach unijnych

Zakres stanowiska pracy

 • pozyskiwanie i przekazywanie informacji z Brukseli do regionu m.in. informacji  dotyczących możliwości aplikowania o środki europejskie, możliwości udziału w projektach i działaniach pilotażowych, jak również informacji o istotnych nowych aktach legislacyjnych o potencjalnym znaczeniu dla regionu Pomorskiego, w tym przygotowywanie krótkich opracowań i analiz, prezentacji i sprawozdań
 • pomoc i wspieranie jednostek z Pomorza m.in. w zakresie poszukiwań partnerów do projektów międzynarodowych, udziału w konferencjach, zaangażowania w procesy konsultacyjne
 • monitorowanie prac komisji Komitetu Regionów oraz Parlamentu Europejskiego oraz bieżąca współpraca z Instytucjami Europejskimi, placówkami dyplomatycznymi, sieciami europejskimi i przedstawicielstwami regionalnymi w Brukseli
 • inicjowanie, przygotowanie, rozwijanie oraz realizacja projektów i inicjatyw własnych Stowarzyszenia
 • organizacja konferencji, seminariów, wizyt studyjnych oraz innych wydarzeń i spotkań, w tym aranżacja wizyt i pobytu dla delegacji z Pomorza przyjeżdżających do  Brukseli
 • inne zadania, w tym administracyjne, wynikające z codziennego funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli m.in. pisanie krótkich artykułów o działalności Biura czy politykach europejskich, odpowiedzi w trybie bieżącym na zapytania wpływające z regionu, prowadzenie rejestru korespondencji i inne

Warunku zatrudnienia

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny, druga umowa na czas określony, kolejna z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 • wymiar czasu pracy: pełen etat
 • praca biurowa w godz. 9-18, z godzinną przerwą na lunch
 • praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy
 • przewidywany termin zatrudnienia – m-c marzec 2016 r.

Wymagane dokumenty

 • CV w języku polskim
 • list motywacyjny w jęz. polskim i angielskim
 • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe
 • kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty dodatkowe

 • kopie referencji

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert droga mailową na adres k.rembiewska@pomorskieregion.eu do dnia  9 lutego 2016 r. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
 
Dodatkowe informację pod nr. tel. +48 58 333 4291 lub +32 2 207 13 70