Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”
ogłasza nabór na stanowisko pracy
Specjalista ds. Unii Europejskiej
oferta z dn. 23 lutego 2018 r.
 

 

Opis stanowiska

Specjalista ds. UE będzie odpowiedzialny za realizację zadań Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej” wynikających z celów wskazanych w Statucie organizacji. Zadania obejmować będą m.in. promocję polityk UE, wspieranie interesów członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą, realizację działań w regionie oraz w Brukseli na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego, bezpośrednią komunikację i współpracę z członkami Stowarzyszenia, Biurem Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli i partnerami oraz zadania administracyjne wynikające z prowadzonej działalności.
 
Wymagania niezbędne

wykształcenie wyższe

biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie

wysoki poziom komunikacji interpersonalnej

samodzielność i dobra organizacja pracy własnej

umiejętność pracy w zespole i w międzynarodowym środowisku

chęć podejmowania wyzwań, poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych umiejętności

elastyczność i gotowość podjęcia pracy w Gdańsku

bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

Mile widziane

znajomość i wcześniejsze doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

doświadczenie na stanowisku związanym z administrowaniem biurem

preferowany min. dwuletni staż pracy

doświadczenie w administracji publicznej

Warunki zatrudnienia

atrakcyjne wynagrodzenie

zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny,

wymiar czasu pracy: pełen etat

pracę biurową w godz. 8-16

pracę przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy

Wymagane dokumenty

CV w języku polskim

list motywacyjny w jęz. polskim i angielskim

kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty dodatkowe

kopie referencji
 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie ofert drogą mailową na adres spue@pomorskieregion.eu do dnia 9 marca 2018 r. Wybrane osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.

Dodatkowe informacje pod nr tel. +48 58 32 68 709 / 714

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.