Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Specjalista ds. Unii Europejskiej
Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej ogłasza nabór na stanowisko pracy
Specjalista ds. Unii Europejskiej w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli

 
oferta z dn. 21 października 2020 r.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z politykami i programami UE
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (poziom referencyjny Rady Europy C2)
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych
 • umiejętność rozwiązywania problemów, nastawienie na współpracę
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej
 • umiejętność pracy w zespole i w międzynarodowym środowisku
 • chęć podejmowania wyzwań, poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności
 • gotowość do podjęcia pracy w Brukseli

Preferowane doświadczenie:

 • min. 2-letni staż pracy
 • znajomość administracji publicznej lub funkcjonowania instytucji unijnych
 • praca w środowisku związanym z projektami bądź funduszami UE

Główne obowiązki związane ze stanowiskiem pracy:

 • monitorowanie polityk UE w zakresie m.in. ochrony środowiska, energii, transportu i polityki miejskiej oraz pozyskiwanie i przekazywanie do regionu informacji dotyczących m.in. możliwości aplikowania o środki europejskie oraz udziału w projektach i działaniach dotyczących powyższego zakresu tematycznego
 • pomoc i wspieranie jednostek z Pomorza w zakresie udziału w konferencjach w Brukseli, poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych, poszukiwania ekspertów unijnych do udziału w wydarzeniach i konferencjach w regionie, zaangażowania w procesy konsultacyjne unijnych aktów prawnych, itp.
 • inicjowanie, przygotowywanie oraz realizacja projektów i inicjatyw własnych Stowarzyszenia
 • kompleksowa organizacja tematycznych spotkań i wizyt studyjnych delegacji z Pomorza
 • prowadzenie strony internetowej pomorskieregion.eu oraz profilów Stowarzyszenia w mediach społecznościowych (we współpracy z pozostałymi członkami zespołu)
 • prowadzenie programu stażowego biura
 • prowadzenie korespondencji
 • zadania administracyjne, wynikające z codziennego funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli

Warunku zatrudnienia:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa na 3-miesięczny okres próbny)
 • wymiar czasu pracy: pełen etat
 • praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy
 • przewidywany termin zatrudnienia – styczeń/luty 2021 r.

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim
 • list motywacyjny w jęz. polskim i angielskim
 • kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Dokumenty dodatkowe:

 • kopie referencji
 • kopie dokumentów poświadczających znajomość języków obcych

 
Osoby zainteresowane ofertą pracy proszone są o aplikowanie drogą mailową na adres pomorskie@pomorskieregion.eu do dnia 12 listopada 2020 r. Wybrane osoby, spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu rekrutacji telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 
Aplikacje niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 
Ewentualne dodatkowe pytania prosimy kierować na adres pomorskie@pomorskieregion.eu