Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Nabór na stanowisko stażysty

w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli dla studentów lub absolwentów pomorskich uczelni oraz osób zamieszkujących na stałe na terenie województwa pomorskiego

 

Główne obowiązki:

·        Udział w konferencjach, seminariach, warsztatach, itp. oraz przygotowywanie notatek służbowych po zakończonym wydarzeniu;

·        Pisanie notatek prasowych oraz artykułów na stronę internetową;

·        Wsparcie zespołu w przygotowywaniu prezentacji multimedialnych;

·        Pomoc przy planowaniu i w realizacji wizyt studyjnych, konferencji i innych wydarzeń, które organizuje lub współorganizuje Biuro;

·        Bieżące monitorowanie projektów legislacyjnych instytucji UE oraz zbieranie informacji nt. planowanych naborów wniosków w ramach programów sektorowych UE;

·        Wsparcie zespołu w prowadzeniu profilów w mediach społecznościowych oraz w aktualizacji treści zamieszczonych na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 

Wymagane kwalifikacje:

·        Wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów;

·        Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

·        Ugruntowana wiedza na temat roli i funkcjonowania instytucji UE;

·        Kreatywność, sumienność, umiejętność szybkiej adaptacji do miejsca pracy oraz umiejętność pracy w zespole

 

Warunki stażu:

·        Początek stażu: połowa września lub początek października 2020 (do doprecyzowania ze zwycięzcą konkursu)

·        Czas trwania: 2 miesiące;

·        Wynagrodzenie: 1000 EUR miesięcznie (brutto)

 

Jak aplikować:

Prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym w języku angielskim na adres:

praktyki@pomorskieregion.eu

 

Termin składania aplikacji: 31 lipca 2020.

 

Pierwszeństwo w ubieganiu się o staż mają osoby pochodzące z województwa pomorskiego lub mogące wykazać powiązania z regionem pomorskim.

Stowarzyszenie “Pomorskie w Unii Europejskiej” zachowuje sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone telefonicznie.

Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo do anulowania naboru w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację stażu. Zwycięzca konkursu będzie informowany na bieżąco o sytuacji panującej w Belgii.