Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Fundusz Współpracy, Instytut Spraw Publicznych oraz Fabryka Dobrych Praktyk zapraszają do udziału w ogólnopolskim projekcie „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Cel projektu: Dostosowanie wypracowanego w ramach projektu pt. „Równość w biznesie”  narzędzia wspierającego przedsiębiorstwa w promocji równości płci na stanowiskach kierowniczych w dużych firmach i zwiększaniu uczestnictwa kobiet w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych, do specyfiki średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), które zostanie przetestowane w 40 przedsiębiorstwach i wdrożone w 360 przedsiębiorstwach.
Narzędzie dla dużych przedsiębiorstw jest dostępne na stronie www.rownoscwbiznesie.mpips.gov.pl.

Korzyści z bezpłatnego udziału: 

– praktyczne rozwiązania biznesowe z obszaru polityki kadrowej umożliwiające wdrożenie w organizacji polityki zarządzania różnorodnością narzędzia z obszaru polityki personalnej i kadrowej do wykorzystania w firmie wspierające równość szans kobiet i mężczyzn w miejscu pracy (regulaminy, procedury, instrukcje, e-learning);

– wypracowanie konkretnych działań równościowych do wdrożenia w firmie – dostosowanych do możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych firmy – odpowiadających na jej realne potrzeby;

– kształtowanie miejsca pracy przyjaznego pracownikom – pozytywny wizerunek;

– indywidualne wsparcie ekspertów;

– osiąganie wyższych wskaźników ekonomicznych – wyższa innowacyjność i wydajność.

Obecnie prowadzony jest nabór do udziału w I etapie projektu tj. wywiadach pogłębionych (IDI), których celem jest poznanie doświadczeń oraz opinii na temat standardów równości szans mężczyzn i kobiet w miejscu pracy oraz trudności i wyzwań związanych z równym traktowaniem w miejscu pracy w średnich przedsiębiorstwach.

Aby zgłosić się do projektu, należy wypełnić formularz (kliknij).

Informacja o projekcie
Plakat