Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Działania na rzecz klimatu (Łagodzenie skutków zmiany klimatu; Dostosowanie się do skutków zmian klimatu; Zarządzanie i informowanie w zakresie klimatu)

Środowisko (ENV – Ochrona środowiska i efektywne zarządzanie zasobami)

Środowisko (NAT – Przyroda i różnorodność biologiczna)