Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Do 3 czerwca 2015 roku trwa nabór wniosków w ramach programu „Erasmus dla młodych przedsiębiorców”, które mają na celu wyłonienie nowych Organizacji Pośredniczących tworzących Lokalne Punkty Kontaktowe.

 

Program „Erasmus dla młodych przedsiębiorców” pomaga początkującym przedsiębiorcom w zdobyciu wiedzy oraz pomysłów na prowadzenie firmy podczas wymiany z doświadczonymi przedsiębiorcami z innych krajów, u których przebywają i z którymi współpracują przez okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy.

 

Zadaniem Organizacji Pośredniczących jest pomoc przedsiębiorcom w składaniu wniosku i nawiązywaniu kontaktu z odpowiednim przedsiębiorcą za granicą, a także udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania.

 

Aplikować mogą publiczne lub prywatne osoby prawne, których przedmiotem działalności jest wspieranie przedsiębiorczości (np. izby gospodarcze, centra przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, szkoły wyższe itp.). Wymagane jest utworzenie konsorcjum minimum 5 podmiotów z co najmniej 4 państw objętych programem (kraje Unii Europejskiej oraz inne kraje uczestniczące w programie COSME). Każdy podmiot może uczestniczyć tylko w jednym partnerstwie.

 

Czas trwania projektu to 24 miesiące, a jego realizacja musi się odbyć pomiędzy 1 lutego 2016 roku a 31 stycznia 2018 roku.

 

Budżet całego konkursu wynosi 6 mln euro. Maksymalne dofinansowanie każdego z 12 projektów wynosi 500.000 Euro, z czego dofinansowanie UE wynosi 90% kosztów. Koszty wdrażania projektu dofinansowuje się maksymalnie w 75%, natomiast środki przekazywane przedsiębiorcom mogą w 100% pochodzić z dofinansowania UE.

 

Więcej informacji na temat naboru wniosków, w tym narzędzie do poszukiwania partnerów, można znaleźć tutaj.