Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk ogłaszają rozpoczęcie trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie projektów „małych” w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego.

Wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi od 5 tys. do 40 tys. franków szwajcarskich.

Podstawowy cel Funduszu dla Organizacji Pozarządowych to wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
w Polsce, którego podstawą są świadomi swoich praw i obowiązków obywatele, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie udzielane jest na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli
w życiu publicznym.

Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe, których średnia sum przychodów z działalności
w ostatnich dwóch okresach obrachunkowych nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.
Nabór Wniosków będzie trwał do 29 maja 2013 r.

Szczegółowe informacje związane z procedurą ubiegania się o dofinansowanie dostępne są na oficjalnej stronie internetowej:http://www.swissgrant.pl/ oraz pod numerem telefonu +48 22 339 45 45.