Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

 

Nabór wniosków dofinansowanie projektów z Programu  „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 potrwa do 5 kwietnia 2013 r. do godz. 16.00.

Więcej informacji na stronie:https://www.eog.gov.pl/O_programie/Obszary_wsparcia/Rozwoj_spoleczny_i_regionalny/Program_regionalny/Informacje/Strony/Nabor_wnioskow.aspx

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, mającego na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza, a także zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w II kwartale tego roku.

Więcej informacji na stronie: https://www.eog.gov.pl/aktualnosci/Strony/Podpisano_umowe_ws_Oszczedzanie_energii.aspx

 

Planowany harmonogram naborów wniosków – Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego: http://www.eog.gov.pl/aktualnosci/Strony/Planowany_harmonogram_naborow.aspx

Źródło: https://www.eog.gov.pl/Strony/start.aspx

 

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu
dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku