Trwa 29. edycja konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego dla pomorskich organizacji pozarządowych

W tegorocznej edycji o zdobycia są nagrody finansowe lub rzeczowe w siedmiu kategoriach:

  • Pomoc społeczna
  • Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
  • Kultura
  • Edukacja
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Współpraca międzynarodowa
  • Debiut roku

Organizacje pozarządowe mogą nadsyłać wnioski nominacyjne online do 9 października 2023 r. do godz. 16:00.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” jest wieloletnim partnerem konkursu i fundatorem nagrody specjalnej – wizyty studyjnej w Brukseli, za szczególne działania na rzecz integracji europejskiej, budowania świadomości obywatelskiej i europejskiej, współpracy międzynarodowej.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie, wzór wniosku zgłoszeniowego i regulamin, dostępne są na stronie bursztynowymieczyk.pomorskie.pl