Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Trwa nabór wniosków konkursowych do XXIII edycji konkursu „Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego” dla najlepiej działających organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego.

Celem konkursu jest promocja najlepszych rozwiązań realizowanych przez organizacje pozarządowe w sferze polityki społecznej i ochrony środowiska oraz dobrych praktykdla wzmocnienia prestiżu sektora obywatelskiego, etosu pracy woluntarystycznej i poszerzenia aktywności społeczności lokalnych.

W roku 2017 nagroda zostanie przyznana w następujących obszarach:

Przewiduje się również możliwość przyznania dodatkowych nagród w poniżej wymienionych kategoriach:

Uroczysta gala finałowa, podczas której ogłoszone zostaną wyniki i wręczone nagrody odbędzie się  1 grudnia 2017 roku, w Europejskim Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk).

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie, regulamin Nagrody oraz wniosek nominacyjny 2017 dostępne są na stronie bursztynowymieczyk.pomorskie.pl

Termin składania wniosków nominujących do Nagrody upływa 6 listopada 2017 r. o godz.  16:00.

Ważne! Wszystkie wnioski (również składane drogą pocztową) muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły, mieszczącego się w siedzibie Fundacji RC.