Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Trwa nabór wniosków konkursowych do XXIV edycji „Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego” dla najlepiej działających organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego.

 

Celem konkursu jest wzmocnienie trzeciego sektora i promocja najlepszych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe między innymi w dziedzinie pomocy społecznej, ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, kultury, współpracy międzynarodowej. Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” uczestniczy w pracach Kapituły konkursowej oraz jest fundatorem jednej z nagród specjalnych.

W roku 2018 nagroda zostanie przyznana w następujących obszarach:

Przewidziano również możliwość przyznania dodatkowych nagród w następujących kategoriach:

W tegorocznej Nagrody Bursztynowego Mieczyka wnioski można składać tylko w wersji  elektronicznej. Termin składania wniosków nominujących upływa 7 listopada 2018 r. o godzinie 16:00. Wnioski muszą wpłynąć do Sekretariatu Kapituły,  na adres: biuro@fundacjarc.org.pl lub zostać dostarczone na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC (Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk).

Uroczysta gala finałowa, podczas której ogłoszone zostaną wyniki i wręczone nagrody odbędzie się  14 grudnia 2018 roku, w Europejskim Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk).

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie, sposobu głosowania, regulamin Nagrody oraz wniosek nominacyjny na rok 2018 dostępne są na stronie bursztynowymieczyk.pomorskie.pl