Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zachęcamy pomorskie organizacje pozarządowe do udziału w XXVI edycji konkursu Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego.

Celem konkursu jest szeroka promocja i wzmocnienie jednostek sektora obywatelskiego i uhonorownie tych, które szczególnie aktywnie oraz w innowacyjny sposób realizują działania na rzecz społeczności regionu.

Kategorie nominacji za działalność w roku 2020 :

POMOC SPOŁECZNA

OCHRONA ŚRODOWISKA I EDUKACJA EKOLOGICZNA

KULTURA

EDUKACJA

SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

DEBIUT ROKU

Tegoroczna edycja odbywa się w trudnym momencie mierzenia się świata z wyzwaniem pandemii COVID-19. Rzesze wolonatriuszy, aktywistów ruszyło z pomocą słabszym i potrzebującym w chwili wybuchu zagrożenia oraz wprowadzenia tzw. lockdownu. W tym roku formularz zgłoszeniowy zawiera specjalną kategorię, dedykowaną opisaniu przez organizacje działań, inicjatyw podjętych w walce z pandemią. 

WAŻNE!
Wnioski nominacyjne w wersji elektronicznej (edytowalnej) można składać do 4 listopada br. mailowo na adres bursztynowy.mieczyk@fundacjarc.org.pl lub osobiście na nośnikach elektronicznych (DVD/CD) na adres siedziby organizatora: Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk.

Uroczysta gala finałowa, podczas której ogłoszone zostaną wyniki i wręczone nagrody odbędzie się  4 grudnia 2020 roku, w Europejskim Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk).

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie, regulamin Nagrody oraz wniosek nominacyjny na rok 2020 dostępne są na stronie http://bursztynowymieczyk.pomorskie.pl

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” od wielu lat angażuje się w prace Kapituły Nagrody Bursztynowego Mieczyka oraz jest fundatorem jednej z nagród specjalnych.