Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Nabór wniosków konkursowych wciąż trwa! Zgłoś się do jubileuszowej XXV edycji „Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego” dla organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego.

Celem konkursu jest wzmocnienie trzeciego sektora i promocja działań podejmowanych przez pomorskie organizacje pozarządowe.

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” uczestniczy w pracach Kapituły Nagrody Bursztynowego Mieczyka oraz jest fundatorem jednej z nagród specjalnych.

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2019 w następujących obszarach:

Kapituła może przyznać także nagrody dodatkowe w kategoriach:

W tegorocznej Nagrody Bursztynowego Mieczyka wnioski można składać tylko w wersji  elektronicznej. 
Termin składania wniosków nominujących upływa 4 listopada 2019 r. o godzinie 12:00. 

WAŻNE!
Wnioski należy złożyć w Sekretariacie Kapituły, na adres: biuro@fundacjarc.org.pl lub dostarczyć na nośniku cyfrowym do siedziby Fundacji RC – Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk.

Uroczysta gala finałowa, podczas której ogłoszone zostaną wyniki i wręczone nagrody odbędzie się  7 grudnia 2019 roku, w Europejskim Centrum Solidarności (pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk).

Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w konkursie, sposobu głosowania, regulamin Nagrody oraz wniosek nominacyjny na rok 2019 dostępne są na stronie bursztynowymieczyk.pomorskie.pl