Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Trwa nabór kandydatur do Nagrody dla Społeczeństwa Obywatelskiego 2018 przyznawanej przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. Tegoroczna, 10 edycja dedykowana jest tożsamości, wartościom europejskim i dziedzictwu kulturowemu w Europie.

Wyróżnione zostaną projekty istotnie stymulujące podnoszenie świadomości na temat wielowymiarowości i bogactwa tożsamości w Europie, wykorzystywanie pełni potencjału bogactwa kulturowego Europy, ułatwianie dostępności do dziedzictwa kulturowego Europy oraz promowanie wartości Europejskich m.in. poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka, wolności, demokracji, równości i praworządności.

O nagrodę mogą ubiegać się wszystkie organizacje społeczeństwa obywatelskiego działające lokalnie, regionalnie, na szczeblu krajowym lub europejskim, a także osoby fizyczne.

Uhonorowanych zostanie maksymalnie pięciu laureatów. Łączna kwota nagrody wynosi 50 000 EUR. Termin zgłaszania kandydatur upływa 7 września 2018 r. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 13 grudnia 2018 r. w Brukseli. 
​Zachęcamy do zgłaszania kandydatur!

Więcej informacji dostępnych jest na stronie EKES: link a formularz pod linkiem: www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/2018-eesc-civil-society-prize/documents