Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Zgłoszenia do Nagrody Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego (Europa Nostra Award) tylko do 15 listopada 2018 r.

Historia Nagrody sięga 1978 roku – to wtedy stowarzyszenie Europa Nostra przyznała pierwsze wyróżnienia. O nagrodzie zrobiło się głośno w w 2002 roku, kiedy to Unia Europejska przekazała stowarzyszeniu nadzór nad administracją nagrody, znanej odtąd jako Nagroda Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – Nagroda Europa Nostra. Głównymi celami programu są:

promowanie wysokich i rygorystycznych standardów na polu dziedzictwa kulturowego Europy;

stymulowanie wymiany doświadczeń i kompetencji na poziomie ponadnarodowym w tym zakresie;

stymulowanie działań i akcji w ramach rozwoju dziedzictwa kulturowego.

Przykładowe projekty, które można zgłaszać do programu to: budynki lub grupa budynków, projekty nowych budynków w obszarach historycznych, parki i ogrody, stanowiska archeologiczne, dzieła sztuki o historycznym znaczeniu czy też projekty digitalizacji dziedzictwa kulturowego.

W poprzednich kilkunastu latach organizacje i osoby fizyczne z 39 krajów nadesłały prawie 3 tysiące zgłoszeń – najwięcej z Hiszpanii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Projekty z tych krajów zostawały również najczęściej nagradzane przez jury.

Nagrody przyznawane są w następujących czterech kategoriach:

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Badania naukowe

Aktywna działalność na rzecz dziedzictwa kulturowego

Edukacja, szkolenia i kampanie informacyjne

Podczas uroczystej ceremonii, która odbędzie się w czerwcu 2019 r. jury nagrodzi certyfikatami i specjalnymi tablicami informacyjnymi z brązu do 30 projektów, z których 7 otrzyma prestiżową nagrodę Grand Prix wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 10 tysięcy euro. Jak co roku, przyznana zostanie również Nagroda Publiczności dla projektu, który wygra głosowanie na stronie internetowej Europa Nostra.

Kryteria, którymi kierują się organizatorzy przy selekcji zgłoszeń i wyborze laureatów są ściśle określone. Jury w szczególności zwraca uwagę na poziom wykonanej pracy i wstępnych badań, zgodność z wartościami artystycznymi, kulturalnymi i społecznymi, lokalizację projektu, jego autentyczność i spójność. Pod uwagę brane są również takie aspekty jak: innowacyjność projektu, jego trwałość, zrównoważenie, prezentacja, wartość edukacyjna oraz sposób finansowania i zarządzania. Co ważne, skala projektu nie ma znaczenia – do nagrody zgłaszać można projekty o znaczeniu typowo lokalnym, jak również te o znaczeniu międzynarodowym.

W poprzednich latach nagrodzone zostały liczne projekty z Polski – m.in. cerkiew w Owczarach, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, dwór szlachecki w Tułowicach czy Muzeum w Biskupinie. Z kolei główną nagrodę Grand Prix w kategorii aktywnej działalności na rzecz dziedzictwa kulturowego w 2011 r. otrzymał Szymon Modrzejewski z Nowicy zajmujący się odnową cmentarzy w Bieszczadach i Beskidach.

Oferta jest kierowana m.in. do architektów, rzemieślników, ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego, wolontariuszy, szkół, społeczności lokalnych, właścicieli obiektów dziedzictwa kulturowego oraz mediów.

Wszelkie informacje o Nagrodzie oraz link do nadsyłania zgłoszeń znajduje się na stronie organizatora. W przypadku jakichkolwiek pytań organizatorzy zachęcają do kontaktu mailowego.