Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Po raz drugi Komisja Europejska nagrodzi Europejczyków za promocję europejskich wartości. W drugiej edycji nagrody uwaga poświęcona będzie młodym Europejczykom.

Głównym powodem przeformułowania idei nagrody jest relatywnie niski poziom zaangażowania młodych ludzi w procesy demokratyczne w Unii Europejskiej (podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego zagłosowało tylko 28% osób pomiędzy 18. a 24. rokiem życia).

W ramach tegorocznej edycji nagrody Komisja zwróci uwagę na:

innowacyjne i praktyczne programy edukacyjne, kampanie informacyjne oraz MOOC (Massive Online Open Courses – masowe otwarte kursy internetowe);

gry służące celom pedagogicznym i przybliżające uczestnikom ideę Zjednoczonej Europy;

wspólne projekty oparte na konkretnych działaniach i celujące w promowanie uczestnictwa młodych ludzi w procesach demokratycznych;

projekty przekrojowe, zgodne z powyższymi priorytetami.

Specjalnie powołana komisja złożona z ekspertów z państw członkowskich oceni nadesłane projekty pod względem ich jakości, wartości edukacyjnej oraz potencjalnego wpływu na uczestników.

W ramach tej edycji Komisja Europejska przyzna do 5 nagród, każdą w wysokości 25 tys. euro.

Aplikować mogą osoby fizyczne z Unii Europejskiej oraz organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej, szczególnie aktywne w dziedzinach edukacji, sportu i wychowania młodzieży.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji nagrody można wysyłać do 7 stycznia 2019 r. do godz. 17. Aplikacje składać można w każdym z 23 języków UE, sugerowane jest jednak wypełnienie formularza w języku angielskim. Zgłoś projekt!

Warunki konkursu oraz przydatne informacje znajdują znajdą Państwo na poniższych stronach www:

https://ec.europa.eu/education/news/call-for-proposals-altiero-spinelli-prize-for-outreach-2018_en

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/rules_of_contest_0.pdf

W razie pytań organizatorzy zapraszają do kontaktu mailowego: eac-spinelli-prize@ec.europa.eu