Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Nagroda Obywatelska Prezydenta RP jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

Przyznawana jest w trzech kategoriach:

-Wspólnota Obywatelska – dla gmin i powiatów, które w najszerszym stopniu umożliwią swym mieszkańcom uczestnictwo w realizacji zadań publicznych;

-Partnerstwo Samorządów – dla jednostek samorządu, które będą ze sobą najefektywniej współpracować i wykształcą wzory działań dla innych;

-Obywatelska Inicjatywa Lokalna – dla organizacji obywatelskich lub poszczególnych osób, które w szczególny sposób zasłużą się w pracy na rzecz dobra wspólnego.

Uroczyste wręczenie Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie w maju każdego roku przy okazji obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Nagroda Obywatelska będzie przyznawana za najwybitniejsze osiągnięcia wybrane wśród działań zamieszczonych na Witrynie Obywatelskiej, która ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk.

Aby wziąć udział w I edycji konkursu o Nagrodę Obywatelską Prezydenta RP, należy złożyć wniosek o umieszczenie inicjatywy na Witrynie Obywatelskiej do 28 lutego 2013 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/