Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

PLATFORMAwards jest wydarzeniem organizowanym przez PLATFORMA, paneuropejską koalicję samorządów lokalnych i regionalnych, działających przy wsparciu Komisji Europejskiej. Jest to pierwsza europejska nagroda w międzynarodowych działaniach miast i regionów. Dąży ona do nagradzania najlepszych projektów współpracy między miastami i regionami, promowania zdecentralizowanej współpracy oraz zbierania danych i wskaźników z najlepszych europejskich praktyk.

Jeśli twoje miasto lub region jest liderem w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju, złóż wniosek o pierwszą europejską nagrodę w międzynarodowych działaniach miast i regionów, i pokaż światu jakie działania są podejmowane przez Twoje miasto dla zrównoważonego rozwoju!

Warunki aplikacji:

  • Udział w konkursie mogą wziąć europejskie miejscowości, miasta lub regiony współpracujące z co najmniej jednym lokalnym lub regionalnym rządem z kraju partnerskiego w Afryce, Azji, Ameryce Południowej;
  • Ich partnerstwo musi przyczyniać się do wzajemnego rozwoju regionów;
  • Projekt realizowany w oparciu o partnerstwo jest powielany w innych regionach.
W konkursie PLATFORMAwards uwzględniane będą szczególnie:
  • Demokracja na poziomie lokalnym;
  • Strategia rozwoju;
  • Efektywność rozwoju i spójność polityki;
  • Równość płci;
  • Innowacje i kreatywność.
Laureat nagrody zostanie ogłoszony podczas ceremonii w Brukseli w dniu 21 marca 2018 r. 

Główną nagrodą jest produkcja filmu promującego projekt współpracy między regionami. Pozostałe nagrody to: wyjazd studyjny do Brukseli wraz z odpowiednim partnerem projektu, roczny dostęp do sieci PLATFORMA oraz zwrócenie uwagi na swoje miasto/region w środowisku międzynarodowym.
 
Aplikować można na stronie internetowej: www.platformawards.eu do 15 grudnia 2017 roku.

Więcej informacji oraz warunki przystąpienia do konkursu dostępne tutaj lub pod adresem mailowym: awards@platformawards.eu