Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Konkurs dotyczy osób, które:

Komisja uruchomiła drugą edycję konkursu Nagrody dla Innowatorem. Konkurs jest otwarty do 15 października 2013.

Celem nagrody jest stymulowanie i zachęcanie kobiet do udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach, a także zaangażowanie kobiet w naukę, badania naukowe i przedsiębiorczość. Nagroda ma również za zadanie przyczynić się do zwiększenia liczby kobiet-przedsiębiorców w świecie nauki i przemysłu. Innowatorki mogą pomóc w promowaniu innowacyjności i przedsiębiorczości wśród innych kobiet.

Komisja Europejska nagrodzi trzy kobiety innowatorki. Łączna pula nagród, podobnie jak w pierwszej edycji, wynosi 175000 euro. Pierwsza nagroda – 100000 euro, druga – 50000, trzecia – 25000 euro. Zwyciężczynie zostaną wyłonione przez niezależne jury, złożone z przedstawicieli świata nauki i biznesu. Zwyciężczynie poznamy wiosną 2014 r.

Po raz pierwszy nagroda została wręczona 5 grudnia 2011 r. w czasie konferencji poświęconej innowacyjności w Brukseli.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators