Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Kategoria Industrial transision for a Smart Europe:

·        Smart Blue Regions to projekt realizowany w sześciu nadmorskich regionach Bałtyku mający na celu pobudzenie zrównoważonego wzrostu w sektorze morskim. Projekt na Pomorzu realizowało Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej (w konkursie pod hasłem „Smart Blue Regions”)

·        CDIF/3-U firmy Axes System sp. z o.o. jako system wspierający weryfikację stanu faktycznego zdarzenia w ruchu drogowym i zarządzanie procedurami odszkodowawczymi (w konkursie pod hasłem „CDIF/3-U”)

Kategoria Skills & Education for a digital Europe:

·        Nowa infrastruktura i wyposażenie pracowni warsztatowych dla potrzeb kierunków o profilu praktycznym na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i Akademii Pomorskiej w Słupsku (w konkursie pod hasłem „Training laboratories”)

·        Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym (w konkursie pod hasłem „Institute of Informatics”)

Kategoria Citizens engagement for cohesive European cities:

·        Budowa węzła integracyjnego wraz z rewitalizacją zabytkowego budynku dworca PKP w Kwidzynie (w konkursie pod hasłem „Social revitalization”)

O wynikach konkursu będziemy Państwa informować.