Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

RegioStars to nagrody przyznawane corocznie od 2008 roku przez Komisję Europejską. Stały się one europejskim znakiem doskonałości dla projektów finansowanych przez UE, które charakteryzują się innowacyjnym i integracyjnym podejściem do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów w całej Europie.

Kategorie tematyczne

Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2) trwały, 3) sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, 4) rozwój obszarów miejskich oraz 5) temat roku. Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu widzenia unijnej polityki regionalnej:

Jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich w poszczególnych dziedzinach oceni zgłoszone projekty i wyłoni zwycięzców. Dodatkowo każdy obywatel będzie mógł zagłosować przez internet na wybrany przez siebie projekt. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.

Jak zgłosić projekt?

Wnioski muszą być złożone przez kierownika projektu po uzyskaniu zgody instytucji zarządzajacej funduszami unijnymi (projekty współfinansowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny). Poradnik dla uczestników (w języku angielskim) zawiera wszystkie niezbędne informacje: nie tylko szczegółowy opis tegorocznych kategorii konkursowych oraz kryteriów kwalifikowalności i przyznawania nagród, ale również praktyczne wskazówki, które pomogą każdemu uczestnikowi przejść przez wszystkie etapy konkursu.

Internetowa platforma zgłoszeniowa jest otwarta do 9 maja 2021 r.

Nowością w 2021 r. jest to, że finaliści zostaną zaproszeni do udziału w sesjach szkoleniowych na temat komunikacji w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast organizowanego w październiku. Uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych i nagroda publiczności, odbędzie się w grudniu 2021 r. w Dubrowniku (Chorwacja). Zwycięzcy oprócz filmu promocyjnego, pucharu oraz certyfikatu REGIOSTARS 2020 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro.