Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Europa Nostra jako ogólnoeuropejska federacja na rzecz dziedzictwa kulturowego, która została ustanowiona organizacją odpowiedzialną za wdrażanie Programu Nagrody Unii Europejskiej z zakresu Dziedzictwa Kulturowego ustanowionego przez Komisję Europejską w 2002 r. jako części programu Kultura 2000, oczekuje na zgłoszenia do Nagrody UE w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.

Celem nagrody jest publiczne wyrażenie uznania dla inicjatyw i umiejętności osób i/lub organizacji w zakresie zachowywania i podniesienia wartości dziedzictwa kulturowego (architektury i związanego z nią dziedzictwa ruchomego, archeologii, krajobrazu kulturowego)

Nagroda może zostać przyznana osobie fizycznej (np. specjaliście w zakresie konserwacji/odnowy pod względem naukowym, technicznym lub rzemieślniczym) lub grupie, która może składać się ze specjalistów w zakresie konserwacji/odnowy, właścicieli, publicznych władz lokalnych i centralnych lub organizacji pozarządowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 9 września 2013 r.

Dodatkowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać na stronie:

http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2014/

http://www.europanostra.org/