Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Jak wynika z przeprowadzonego we wrześniu 2015 badania Eurobarometru Polacy są jednym z najbardziej ufających Unii Europejskiej narodów. Rezultaty ankiety przeprowadzone wśród regionów europejskich opublikował w zeszłym tygodniu Komitet Regionów wskazując na wysoki wskaźnik przekonania obywateli polskich wobec polityki prowadzonej przez Unię Europejską. Największym zaufaniem w kwestiach europejskich cieszą się przedstawiciele samorządów oraz europosłowie, dlatego też, zdaniem Komitetu Regionów, to oni powinni przede wszystkim informować społeczeństwo o bezpośrednich korzyściach płynących z członkostwa w UE. 

Ponad połowa Polaków (51%) ufa Unii Europejskiej, co wyraźnie wyróżnia Polskę na tle średniej unijnej na poziomie 42%. Najbardziej pozytywny odbiór działań z Brukseli odnotowano na poziomie 61% w województwie świętokrzyskim i jest ono równocześnie najwyższe w całej Unii.

W kwestii oceny obecnej sytuacji w Unii, Polaków, podobnie jak większość Europejczyków, najbardziej martwi problem bezrobocia i systemu opieki zdrowotnej.

Wyniki badania Eurobarometru zaprezentowano podczas EuroPCom, 6. Europejskiej Konferencji na temat Komunikacji w Sektorze Publicznym, organizowanej przez Europejski Komitet Regionów w dniach 21-22 października w Brukseli.

Cały artykuł dostępny jest na stronie internetowej Komitetu Regionów: http://www.cor.europa.eu/pl/news/regional/Pages/eurobarometer-rezulaty.aspx?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Poland-June-2015 

Natomiast szczegółowe wyniki badań przeprowadzone przez Eurobarometr znajdują się pod adresem: http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2102