Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

„Pomorskie wybiera inteligentną drogę” – tak brzmi tytułowy temat najnowszego numeru kwartalnika Komisji Europejskiej „PANORAMA”. W obszernym artykule doceniono oddolny, partnerski sposób wyłaniania czterech inteligentnych specjalizacji Pomorza, znaczenie zaangażowania kapitału prywatnego w tym procesie i tworzenie funkcjonalnych obszarów miejskich dla efektywnego zintegrowanego inwestowania. Wyróżniono także unikalne podejście naszego regionu do wdrażania projektów rewitalizacji zdegradowanych części miast, uwzględniającego czynniki ekonomiczne, przestrzenne i społeczne, mające na celu przede wszystkim włączenia w ten proces wspólnot, mieszkających na tych obszarach. Zauważono, że to podejście realizowane było w Pomorskim już w poprzedniej perspektywie finansowej. Jest ono kontynuowane w bieżącym okresie finansowania 2014-2020 i angażuje mieszkańców w mechanizmach partycypacji społecznej na każdym etapie działań.
 

Zapraszamy do lektury pełnego tekstu, w tym wywiadu z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Zdaniem Marszałka Mieczysława Struka kluczem do naszego sukcesu rozwojowego, opartego na Polityce Spójności, jest przede wszystkim podejście zorientowane na konkretne rezultaty i efektywne kierowanie publicznych interwencji finansowych, uwzględniające bieżące warunki rynkowe.
 

Cały numer „PANORAMY” w języku angielskim dostępny jest tutaj.