Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

STUDENT-WYNALAZCA

Konkurs ten adresowany jest do studentów I, II i III stopnia, którzy są autorami lub współautorami wynalazku lub wzoru użytkowego, który zgłoszony jest do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą w okresie trwania studiów.

Spośród wszystkim przesłanych zgłoszeń, jury wybierze 5 najlepszych, a wszyscy laureaci dostaną równorzędną nagrodę. Jest nią udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. W jej ramach sfinansowana zostanie organizacja podróży i pobytu, a także koszty organizacji stoiska wystawowego.

Organizatorem konkursu jest Politechnika Świętokrzyska w Kielcach.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 31 stycznia 2015 r.

Więcej informacji znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej konkursu.

 

ETIUDA 3

Etiuda 3 to konkurs organizowany przez Narodowe Centrum Nauki. Skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, które nie mają jeszcze stopnia naukowego doktora. Muszą być jednak na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć otwarty przewód doktorski bądź zobowiązać się do jego otwarcia do 30 czerwca 2015 r.

Wysokość możliwego do uzyskania stypendium wynosi 3 000 zł miesięcznie. Zostanie ono przyznane na okres 12 miesięcy. W ramach złożonego wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym, który będzie trwał od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu roku po zakończeniu pobierania stypendium.

Termin składania wniosków upływa 16 marca 2015 r.

Dokładniejsze informacje o Etiuda 3 można znaleźć na stronie NCN.

 

SYMFONIA 3

Pod takim tytułem kryje się konkurs na międzydziedzinowe projekty badawcze, który także organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki. Zgłoszony do konkursu wniosek powinien przewidywać realizację projektu badawczego, który będzie obejmował przynajmniej dwa spośród trzech wymienionych obszarów badawczych:

Projekt musi trwać od 36 do 60 miesięcy. Budżet projektu może wynosić do 2 000 000 zł do 7 000 000 zł.

Ostateczny termin składania kandydatur: 16 marca 2015 r.

Więcej informacji zasięgną Państwo na stronie NCN.

 

FUGA 4

Podobnie jak ETIUDA 3, konkurs ten dotyczy dofinansowań stażów. Adresatami są osoby, które rozpoczynają karierę naukową, a stopień naukowy doktora uzyskały nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Do konkursu zgłaszać się mogą także ci, którym stopień doktora zostanie przyznany do końca czerwca przyszłego roku.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone wnioski, które zakładają odbycie stażu wynoszącego od 12 do 36 miesięcy. Przyznane środki uzależnione są od czasu jego trwania i wynoszą:

W ramach odbywania stażu można uzyskać również dodatkowe środki na prowadzenie badań naukowych. Przeznaczyć można je na m.in. książki, konferencje czy drobny sprzęt komputerowy.

Termin wysyłania wniosków upływa 16 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowe informacje znaleźć Państwo mogą na stronie Narodowego Centrum Nauki, organizatora konkursu.

 

FameLab

Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowych, którzy chcą popularyzować naukę. Organizatorami konkursu są British Council Polska oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, wybrana zostanie grupa osób, które wezmą udział w krajowym półfinale konkursu. Ci, którzy zostaną zakwalifikowani do polskiego finału, wezmą wcześniej udział w w szkoleniu z zakresu komunikacji naukowej, popularyzacji nauki i autoprezentacji, tzw. MasterClass.

Zwycięzca otrzyma 35 000 zł i weźmie udział w międzynarodowym finale FameLab International, który odbędzie się w Cheltenham w Wielkiej Brytanii, będącym częścią Cheltenham Science Festival. Laureaci drugiego i trzeciego miejsca w finale krajowym otrzymają nagrody pieniężne.

Ostateczny termin składania zgłoszeń do konkursu to 31 stycznia 2015 r.

Dokładniejszych informacji polecamy szukać na stronie internetowej konkursu.