Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Po stopniowym wychodzeniu z kryzysu gospodarczego, priorytetem dla wszystkich rządów jest rozwój ekonomiczny oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Europejski sektor morski oraz rybołówstwa oferuje rozwiązanie: instytucje związane z tymi sektorami zatrudniają blisko 5,4 miliona osób i generują 500 miliardów euro dochodu.

Jednym z najlepiej rozwijających się gałęzi w ramach „niebieskiego wzrostu” jest sektor energetyczny. Ponad 30 procent produkcji ropy naftowej odbywa się poprzez wydobycie jej bezpośrednio spod dna morskiego. Jeszcze 15 lat temu, ten odsetek wynosił 0 procent.

Sektor energii odnawialnej także jest coraz bardziej skierowany w stronę morza. W zeszłym roku, 13 procent wszystkich nowych turbin wiatrowych zostało postawionych na pełnym morzu. Ale wiatr to nie wszystko. W rejonie miasta Swansea w Walii, trwają prace związane z budową specjalnej laguny która będzie produkować prąd przetwarzając energię z przypływów i odpływów. Ta elektrownia będzie w stanie pokryć 90 procent zapotrzebowania gospodarstw domowych, znajdujących się w Swansea, na energię elektryczną.

Połączenie biznesu z badaniami naukowymi jest szczególnie ważne aby wykorzystać potencjał sektora morskiego. Można to osiągnąć poprzez działania na rzecz innowacji i konkurencji organizując platformy ds. wiedzy i innowacji, która rozwijałyby umiejętności i przekazywałyby pomysły z sektora naukowego do firm prywatnych działających w rejonach mórz i oceanów.

Nie wolno jednak zapominać o zrównoważonym rozwoju tego sektora. Wzrost ekonomiczny jest potrzebny, ale należy tak postępować aby nie degradować środowiska naturalnego. W związku z tym, należałoby stworzyć generalny plan oczyszczania dna morskiego ze wszystkich odpadów militarnych i chemicznych. Ten problem odnosi się również do Morza Bałtyckiego, na którego dnie znajduję się mnóstwo odpadów z czasów II wojny światowej. Stanowią one zagrożenie dla fauny i flory żyjącej w basenie Morza Bałtyckiego.

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku