Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

9 maja 2012 r. Minister Elżbieta Bieńkowska i minister spraw zagranicznych Norwegii Jonas Gahr Stoere podpisali umowy w ramach II edycji norweskich mechanizmów finansowych. Polska otrzymała 578,1 mln euro na okres lat 2009-2014. Umowy obejmują różnorodność kulturowa, badania naukowe oraz fundusz stypendialny.

Pierwsza umowa dotyczy promowania różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Jej wartość, uwzględniająca wsparcie polskiego rządu,  to ponad 11 mln euro. Program umożliwi rozwój kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymianę dobrych praktyk pomiędzy Polską a Państwami – Darczyńcami: Islandią, Liechtensteinem i Norwegią.

Priorytetem programu „Norwesko-polska  współpraca badawcza” jest finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu m.in. ochrony środowiska, zmian klimatycznych, zdrowia, nauk społecznych, promowania równości płci. Wartość tego programu to 43,3 mln euro z grantów norweskich oraz środków krajowych.

Kolejna umowa dotyczy funduszu stypendialnego. Środki przeznaczone na jego realizację zarówno z grantów norweskich jak i z budżetu państwa wynoszą ponad 11 mln euro. Celem programu jest intensyfikacja współpracy w sektorze edukacji pomiędzy strona polską a Państwami – Darczyńcami.

Dotychczas zawarto cztery umowy na programy realizowane w ramach II edycji Norweskich Mechanizmów Finansowych. Podpisanie pierwszej nastąpiło 17 kwietnia 2012 r. podczas wizyty minister rozwoju regionalnego. Dotyczyła ona programu w zakresie lokalnych i regionalnych inicjatyw na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej. 

 

Źródło www.eog.gov.pl