Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Po raz kolejny w konkursach zostaną nagrodzone publiczne i prywatne inicjatywy, które aktywnie wspierają realizację celów Strategii Europa 2020 w obszarze energii i klimatu.

Organizatorem konkursów jest Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności, działająca w imieniu Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Energii. Sustainable Energy Europe oraz ManagEnergy to inicjatywy, które wzajemnie się uzupełniają w realizacji celu, jakim jest zapewnienie uznania ze strony instytucji oraz wzrost przejrzystości dla podejmowanych inicjatyw w obszarze zrównoważonej energii.

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 marca 2014 r.

Uwaga: projekty mogą być zgłaszane tylko do jednego z powyższych konkursów.

Więcej informacji o konkursach znajduje się na stronie: http://www.managenergy.net/sm_2013_awards.html

Informacja zamieszczona w ramach realizacji projektu
„Zielona Europa – zróbmy to razem” – edukacja jednostek z województwa pomorskiego w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów, zagadnień energetycznych oraz zielonego transportu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku