Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

W czwartek 20 lutego 2013 roku została przedstawiona nowa strategia zwiększania konkurencyjności europejskiej technologii morskiej LeaderSHIP 2020.

Nowa strategia jest wynikiem ścisłej współpracy między sektorem, związkami zawodowymi, regionami morskimi, państwami członkowskimi i Komisją Europejską.

Europejskie statki i przemysł wyposażenia morskiego zatrudniają ponad 500 tys. osób i ma średni roczny obrót w wysokości 72 bilonów euro, jednak napotykają silną konkurencję i muszą zmagać się z skutkami bezprecedensowego kryzysu.

Zalecenia strategii LeaderSHIP 2020 obejmują zakres szerszego stosowania instrumentów UE w celu wspierania nowych umiejętności, kompetencji i kwalifikacji do partnerstwa publiczno-prywatnego dla nowych badań morskich, możliwości finansowania przez Europejski Bank Inwestycyjny i inteligentnych strategii specjalizacji w zakresie polityki regionalnej. Nowa strategia daje nowy impuls dla statków i morskiego przemysłu budowlanego w zakresie innowacji, ekologizacji, zastosowania nowych technologii i dywersyfikacji na nowych rynkach, takich jak morska energia wiatrowa.

Więcej informacji pod adresem: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-116_en.htm