Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło Strategię na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki.

Strategia opiera się na trzech filarach:

 

 

 

Nauka dla Ciebie – społeczna odpowiedzialność nauki (realizacji przedsięwzięć i programów zwiększających społeczną odpowiedzialność uczelni oraz instytucji naukowych – naukobusy, Uniwersytet Młodego Odkrywcy, Uniwersytety Trzeciego Wieku).

 

Więcej informacji: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/nowa-strategia-dla-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego.html