Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Komisja Europejska przyjęła dziś nową Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, w której przedstawiono długoterminową wizję, zgodnie z którą UE stanie się do 2050 r. społeczeństwem odpornym na zmianę klimatu, w pełni dostosowanym do nieuniknionych skutków tej zmiany.

W wyniku coraz częstszych ekstremalnych zdarzeń pogodowych związanych z klimatem dochodzi do coraz większych strat gospodarczych. W UE straty te już teraz wynoszą średnio ponad 12 mld euro rocznie. Ostrożne szacunki pokazują, że w wyniku globalnego ocieplenia o 3°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej gospodarka UE ponosiłaby straty w wysokości co najmniej 170 mld euro rocznie. Zmiana klimatu ma wpływ nie tylko na gospodarkę, ale również na zdrowie i dobrostan Europejczyków, którzy coraz bardziej cierpią z powodu fal upałów. Najgorszą klęską żywiołową na świecie w 2019 r. była fala upałów w Europie – śmierć poniosło 2,5 tys. osób.

Chociaż unijna strategia w zakresie przystosowania z 2013 r. została pozytywnie oceniona w 2018 r., istnieje potrzeba pogłębienia i rozszerzenia działań przystosowawczych, wypełnienia luki w zakresie ochrony klimatu związanej z nieubezpieczonymi stratami gospodarczymi oraz zwiększenia finansowania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu w UE i na świecie.

Nowa Strategia ma cztery cele i proponuje szereg działań, aby je osiągnąć:

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowej Strategii.

Strategię można przeczytać tutaj.