Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Dzisiaj zaczyna obowiązywać nowa etykieta energetyczna.

Do tej pory najbardziej efektywne energetycznie urządzenia oznaczane były symbolem A+++. Niżej w rankingu znajdowały się A++, A+, A, B, C i D. Taka etykieta od dzisiaj będzie stopniowo zastępowana nową, prostszą skalą od A do G, aby system był bardziej zrozumiały dla konsumentów i utorował drogę dla bardziej innowacyjnych i energooszczędnych produktów.

Etykiety wedle nowego szablonu póki co obecne będą wyłącznie na wybranych sprzętach RTV i AGD (lodówki, zmywarki, pralki oraz odbiorniki telewizyjne). Sprzedawcy detaliczni będą mieli 14 dni roboczych na zastąpienie starej etykiety energetycznej w odniesieniu do wszystkich produktów, które obowiązuje nowa skala. Od 1 września ten sam obowiązek zostanie nałożony na producentów lamp i innych źródeł światła. W późniejszym, nieustalonym jeszcze terminie, na wszystkich pozostałych urządzeniach elektrycznych.

Publiczny dostęp do europejskiego rejestru produktów
Aby zapewnić płynne przejście od starych do nowych etykiet, Komisja Europejska stworzyła europejski rejestr produktów do celów etykietowania energetycznego (EPREL). Ta internetowa baza danych umożliwi konsumentom bezpośredni dostęp do informacji dotyczących konkretnych produktów poprzez zwykłe skanowanie kodu QR umieszczonego na nowych etykietach energetycznych. Od dzisiaj konsumenci będą mieli dostęp do rejestru produktów RTV/AGD a od dnia 1 września informacje o źródłach światła.

Prawo do naprawy
Producenci będą również zobowiązani do przechowywania części zamiennych. Części zamienne i odpowiednie informacje dotyczące naprawy muszą być dostępne dla profesjonalnych serwisów naprawczych i użytkowników końcowych przez okres co najmniej 7–10 lat po zakończeniu wprowadzania produktu do obrotu. Ponadto każda część zapasowa musi zostać dostarczona najpóźniej po 15 dniach roboczych. Ma to zredukować problem elektroodpadów oraz wydłużyć cykl życia produktu poprzez naprawę.

Unijna etykieta energetyczna od ponad 25 lat pomaga konsumentom dokonywać świadomych wyborów. W ogólnounijnym badaniu przeprowadzonym w 2019 r. 93 proc. konsumentów potwierdziło, że zna etykietę, a 79 proc. przyznało, że wpłynęła ona na ich decyzję o zakupie produktu.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.