Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

Gratka dla wszystkich zainteresowanych europejskimi morzami i wybrzeżami oraz naszym wspólnym dziedzictwem morskim!

Planujesz wakacje nad morzem? Sprawdź, gdzie najlepiej się kąpać!

Lubisz jeść ryby? Sprawdź, gdzie w Europie jest ich największy połów!

Zastanawiałeś się kiedyś, skąd pochodzi energia morska? Sprawdź, gdzie znajdują się stanowiska morskiej energetyki wiatrowej!

W czerwcu tego roku powstała nowa wersja tzw. Europejskiego Atlasu Mórz (the European Atlas of the Seas) – dostępnej publicznie i łatwej w obsłudze interaktywnej mapy pokazującej dane o stanie środowiska oraz o uwarunkowaniach społeczno-ekonomicznych w regionach przybrzeżnych krajów Europy, w tym także Polski! Poprzez proste wyszukiwanie na stronie, z łatwością odszukasz dane i informacje, które Cię interesują.

Europejski Atlas Mórz powstał w ramach zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej, jako środek do pogłębiania wiedzy nt. europejskich mórz i regionów przybrzeżnych. Zawiera wiele różnorodnych i interesujących danych, m.in. o źródłach energii odnawialnej i złożach morskich, głębokości mórz, erozjach wybrzeża, akwakulturze, zasobach ryb i rybołówstwie, turystyce przybrzeżnej, portach, transporcie i ruchu morskim i wielu innych.

Region Pomorskie

Dane pochodzą z Komisji Europejskiej (w szczególności Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa – DG MARE) i działających w jej ramach agencji (np. Eurostat), ale także z innych źródeł – takich jak Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) czy EMODnet.

Europejski Atlas Mórz znajduje się pod tym linkiem. Aktualnie na stronie znajduje się 18 map ukazujących różne dane – a regularnie pojawiają się kolejne! Co ciekawe, można również tworzyć swoje własne mapy!

Wszystkich zainteresowanych sprawami morskimi zapraszamy do korzystania!