Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

W dniu 26 lutego 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 184/224/13, przyjął nową wersję Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013. Podstawowym zadaniem Przewodnika Beneficjenta jest doprecyzowanie zasad wdrażania RPO WP oraz przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji na temat reguł przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów, ich naboru i oceny, podpisywania umów oraz realizacji projektów.

Szczegółowe informacje na stronie: http://dpr.pomorskie.eu/pl/aktualnosci/przewodnik