Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

 

Od 19 stycznia 2013 roku wszystkie nowe prawa jazdy wydawane w krajach Unii Europejskiej zostaną ujednolicone i będą wydawane w formie plastikowej „karty kredytowej”. Nowa forma dokumentu będzie stopniowo zastępowała 100 różnych, które są obecnie wydawane w całej Unii Europejskiej. Jest to część szerszego pakietu działań, które mają zwiększyć swobodę przemieszczania się ludzi jak również zwalczać nadużycia związane z wydawaniem dokumentu oraz poprawić bezpieczeństwo drogowe w UE.

Standardowy format prawa jazdy będzie miał więcej zabezpieczeń, a co się z tym wiąże, trudniej będzie go podrobić. Kolejną zmianą jest to, że prawo jazdy ketogorii A i B będzie trzeba odnawiać co 10-15 lat (decyzja należy do kraju członkowskiego UE), natomiast kierowcy ciężarówek i autobusów będą mieli obowiązek odnawiać prawo jazdy co 5 lat.

Zmiany nie mają wpływu na już wydane dokumenty. Będą one stopniowo zamieniane na nowy format w momencie utraty ich ważności (jednak nie później niż do 2033 roku).

Więcej informacji: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-25_en.htm