Uwaga

Ten artykuł pochodzi z archiwum serwisu WWW i może nie spełniać kryteriów związanych z dostępnością definiowanych przez standard WCAG2.1AA.

eTwinning to program unijny mający na celu promocję korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkołach europejskich. Działa on poprzez szkolenia skierowane do nauczycieli i uczniów dotyczące wykorzystywania urządzeń cyfrowych, mediów elektronicznych i Internetu w procesie edukacyjnym. Stanowi również platformę wymiany informacji, materiałów naukowych i doświadczeń między siecią przedszkoli, szkół podstawowych i średnich (podopieczni w przedziale wiekowym od 3 do 19 lat) znajdujących się na terytorium Wspólnoty,  ponadto krajów Partnerstwa Wschodniego, Islandii, Macedonii, Norwegii, Turcji i Tunezji. W finalnym zamierzeniu program ma poszerzać zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, stwarzać nowe możliwości poznawcze, motywować do nauki i zbliżać do zagadnień związanych z integracją europejską. Kontakty są realizowane poprzez projekty zarówno krótkie (tygodniowe, miesięczne, trzymiesięczne) – dotyczące wybranych zagadnień z programu nauczania, jak i dłuższe – związane z podstawą programową danego przedmiotu (okres roczny lub kilkuletni).

Mimo, iż program został zainaugurowany przez Komisję Europejską w roku 2005, właśnie uruchomiono nową opcję uczestnictwa, jaką jest „eTwinning krajowy”. Ma ona charakter pilotażowy i jest skierowana głównie do nauczycieli niewładających językiem obcym. Umożliwia podjęcie współpracy z placówkami w obrębie Polski i nabycie doświadczenia niezbędnego do ewentualnej dalszej współpracy zagranicznej. By wziąć udział w rejestracji należy znależć co najmniej jedną szkołę partnerską oraz dokonać ustaleń dotyczących projektu (tytuł, cele, etapy działania, metody współpracy, przewidywane rezultaty i korzyści, metody ewaluacji projektu). W celu promocji przedsięwzięcia i zapoznania z wymogami formalnymi Krajowe Biuro Programu eTwinning organizuje seminaria kontaktowe dla polskich nauczycieli. Najbliższe z nich na terenie Województwa Pomorskiego i jednocześnie ostatnie w tym roku odbędzie się w dniach 6-7 listopada w Sopocie.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące projektu znajdują się na jego stronie internetowej.